15.3.2018

Moje služby

Můj přístup k naším konzultacím je pomoci Vám nad daným tématem lépe přemýšlet.

„Když dáte člověku rybu, nakrmíte ho pro tento den. Když ho naučíte ryby chytat, nasytíte ho na celý život.“

Ať už je Vaším cílem trénink mozku, paměti, kreativity, myšlení mimo rámec nebo efektivní studium cizích jazyků, pomůžu Vám si své ryby chytit sami.
Čekejte, že se na našich setkáních budu hodně ptát a také poslouchat, abychom docílili toho nejlepšího efektu. Společně budujeme Vaše dovednosti na základě Vašeho vlastního uvažování.

Jste již unavení z běžných jazykových kurzů, jejichž reálný dopad na Vaši znalost cizího jazyka není podle Vašich představ? Jde to i jinak! Během lekcí čerpám z koučinkových principů, a na odpovědi tak přicházíte s malými nápovědami skoro sami. Jelikož využívám také možnosti Skypu, není vzdálenost pro sdílení zkušeností a poznatků překážkou. Můžete se tak vskutku učit vleže.

Systém Mental Wiring využívá čínské znaky k tréninku mozku. Kurz probíhá formou coachingu – věřím totiž, že nejlepší řešení je takové, na které si s oporou lektora přijdete sami. Systém Mental Wiring je nejen o cvičení paměti, ale také rozvoji kreativity a slouží mimo jiné k aktivnímu mentálnímu odpočinku.
Výsledky a přínosy Mental Wiringu zkoumám vědecky na Univerzitě aplikovaného managementu.

Další přínosy:

 • Vybudování předpokladů pro úspěšné zvládání cizích jazyků
 • Stress management
 • Efektivní čelení informačnímu přehlcení
 • Teambuilding (při skupinových setkáváních)
 • Budování sebedůvěry
 • Lepší porozumění ostatním, rozvoj a umocnění mezilidské tolerance
 • Porozumění dětem
 • Ideální cvičení pro lepší mentální kondici a čelení mentálnímu slábnutí a stárnutí

Hlavním rysem mého přístupu k výuce čínštiny, založené na bohaté praxi v oboru, je využívání systému pamětních technik zaručujících spolehlivé vybavení informace. Snažím se během lekcí jít daleko za hranice klasické jazykové výuky. Za těchto okolností i tak obtížně vyhlížející jazyk, jakým je čínština, pro vás bude hračka! Navíc proniknete do světa paměti a kreativity, o kterém se vám ani nesnilo. Čínština je opravdu brána do jiného světa!

Efektivní a systematická metoda podle Wim Hofa, se kterou:

 • Nikdy neonemocníš
 • máš vždy dobrou náladu
 • výrazně lépe regeneruješ (po sportu / stresu / pracovní zátěži)
 • máš energii, žiješ a pracuješ naplno!

Seznamte se a vyzkoušejte si prakticky, co to znamená nejefektivnější trénink těla, dechu i myšlení.


Životní či profesní koučink a nastavování postupů v rámci jazykového či fyzického tréninku.


Pracujte chytře s tělem i psychikou, abyste dosáhli štěstí, spokojenosti a podávali ty nejlepší výsledky!


Sestavení tréninkového plánu na míru či nácvik tréninku s různými cvičebními pomůckami (kettlebells,…).