6.9.2018

Reference

Jazykový coaching a mentoring

Firemní reference

“Pan Mattuš je perfektní lektor a má vynikající koučovací styl. Je plně zaměřen na rozdílnou individualitu každého klienta a jeho potřeby a já jako klient se s ním cítím velmi dobře. Zároveň je velmi důsledný a svým metodickým přístupem k důslednosti vede i klienta. A to vše příjemnou formou. Děkuji za spolupráci.”

Ing. Jiří Denk
Ředitel školitelské společnosti Altego, s.r.o.

“Pana Mattuše jsem zvolil pro účely firemní výuky čínštiny ve společnosti působící v automobilovém průmyslu. Velkou předností je časová i obsahová flexibilita kurzu, který se přizpůsobí veškerým nárokům a požadavkům klienta. Lektor volí originální, nenáročný přístup a aktivně přispívá k přátelské atmosféře v učebně. Je zjevné jeho nadšení pro jazyk i osobní zkušenosti s čínskými mluvčími. Na základě výhradně pozitivních zkušeností mohu jen doporučit.”

Ing. Tomáš Linner
Organizátor firemního kurzu čínštiny

“Před pracovní cestou do Číny jsme se s kolegou rozhodli, připravit se také trochu jazykově a třeba se i něco o Číně dozvědět. Na první pohled nás zaujala Čínština v leže, už jen ten název.

Oslovili jsme tedy pana Mattuše, který se nám plně přizpůsobil a bez problému za námi na lekce dojížděl. Před první lekcí panovaly lehké obavy z naprostého neznáma, avšak po pár minutách úvodní hodiny veškerá nejistota opadla. Čínština v podání pana Mattuše zněla jednoduše, zajímavě a dávala smysl. Trpělivé vysvětlování a různorodé metody vyučování si zajistili naši absolutní pozornost. Bylo jasné, že před sebou máme někoho, kdo čínštinu nezná jen z učebnic, ale opravdu ji “zažil”! To jednoznačně dokazovaly jazykové vědomosti, ale také rozsáhlé znalosti čínských zvyklostí a kultury, které vždy přispěly k prohloubení našeho zájmu a lekci obohatily.

Po celou dobu na kurzu panovala velmi přátelská atmosféra, především díky pozitivnímu přístupu pana Mattuše a jeho nadšení pro čínštinu, které vždy pozitivně ovlivňuje okolí. Nejen, že jsem se něco naučil, ale také zajímavého dozvěděl. Pana Mattuše mohu pro výuku čínštiny jednoznačně doporučit, jakoby snad čínštinu ani neučil, jen ji vyprávěl a ono to fungovalo! 🙂 ”

Ing. Martin Peniaško
Provozní ředitel Sebak, s.r.o.

Ing. Lukáš Spáčil
Projektový manažer Sebak, s.r.o.

“Vážený pane Mattuši,

po více než 4. měsíční výuce čínského jazyka s Vámi, velice ráda konstatuji, že jsem s výsledkem velmi spokojena.

Když zhodnotím „náš“ výsledek – slovní zásobu, čtení, naše simultánní tlumočení, rozpoznávání znaků…, jsme spolu s mojí výukou o 2/3 dále než má kamarádka s jiným lektorem. Začaly jsme studovat ve stejnou dobu, ve stejných intervalech, ale výsledky jsou zcela rozdílné.

Velice oceňuji Váš profesionální přístup, kdy dokážete poznat jakou metodu výuky na mě zvolit, když se mi zrovna nedaří. A naopak když se mi daří,  jak mě posunout ve výuce co nejdál.

Moc si Vás vážím, děkuji Vám za velkou trpělivost a profesionalitu.

S čistým svědomím Vás doporučuji dalším klientům, kteří si chtějí doplnit své znalosti o výuku čínského jazyka, kteří potřebují rychlé výsledky.

Těším se na naši další dlouhodobou spolupráci ve výuce.”

Alžběta Lesáková
obchodní zástupce v Lesak, s.r.o.
Zkušená terapeutka tradiční čínské medicíny

“Krátký intenzivní indiviuální kurz mi dal potřebný základ, na který jsem mohl při svém dlouhodobém pobytu v Říši středu pěkně navázat a nebyl tak z čínštiny vyplašený. Především mě ale obohatil o schopnost učení se v souvislostech a asociacích, které rád dále využívám i v běžném životě. Xiexie.”

Dipl. Ing. Jan Kalina
Business Unit Head Lamps in Automotive Lighting, s.r.o.

Soukromé reference

Lekce s Liborem mi otevřely nový svět učení čínštiny, který se netočí okolo předem připravených učebnic a frázi, které stejně nikdo nepoužívá.

Díky Liborovi u mě byl rychle viditelný pokrok, rozšíření slovní zásoby a praktické věty, které se dají v rozhovoru hned použít.

Navíc jsem díky jeho výuce ztratila strach ze znaků. Na kurzech, které jsem předtím navštěvovala, byly znaky nejvíce frustrující záležitost, protože i jejich neustále psaní a opakování mi nepomohlo v jejich zapamatování. Tohle mě vlastně zdržovalo v pokroku, protože jsem bez naučení jedné „sady“ slov nemohla pokrčit v učení dále.

U Libora jsou znaky stále přítomny, ale pokud student nechce, není na ně kladen přehnaný důraz a jejich zapamatování si pomoci jiných metod, než jsou běžné v normálních kurzech, probíhá jen tak mimochodem.”

Barbora Chen, M.A.
Head of Communication v Delugan Meissl Associated Architects
Polyglotka (hovoří pěti jazyky), manžel je rodilým mluvčím čínštiny

“Libor je mým soukromým učitelem čínštiny. Jeho přístup k výuce se mi líbí hned z několika důvodů. Je progresivní v metodě i empatický ke klientovi – výuku ušije tak říkajíc “na míru”. Jeho znalosti reálií Číny vycházejí už i ze zkušenosti, což je u tak mladého muže nečekané. Velice ráda proto Libora doporučuji!”

Ing. Eva Zahradníková
Projektantka parků a zahrad, cestovatelka, výtvarnice, polygtotka a lektorka

“Libor Mattuš mě učí čínštinu od října 2015. Přechozí obvyklá výuka podle učebnic Hanyu Jiaocheng u mě sice vedla k dosažení určité úrovně znalostí čínštiny, které se však pro využití a použití jazyka v běžných životních situacích v autentickém prostředí ukázaly jako poněkud irelevantní a nedostatečné.
Jeho metoda výuky je přitažlivá tím, že se určitým způsobem a do určité míry přizpůsobuje individuálnímu studentovi, učí moderní v běžném životě používanou slovní zásobu, a to na současných tématech, přitom však dokáže vysvětlit i historické souvislosti zajímavých jevů v čínštině. Svou metodou výuky dokáže nenásilnou formou studenta „rozmluvit“ tak, aby ztratil zábrany mluvit v případě pocitu, že nemluví gramaticky správně a současně motivuje k vlastnímu rozšiřování slovní zásoby na dané téma a prohlubování zájmu o problematiku probíraného tématu v čínských souvislostech. Velice cenné jsou i jeho návody ke snadnějšímu zvládnutí problémů v souvislosti s psaním znaků, zapamatování tónů apod.
Výuka čínštiny s Liborem Mattušem je nejen zábavná a zajímavá, ale zřejmě i velmi účinná, a proto jeho výuku čínštiny doporučuji všem, kteří se chtějí tento jazyk naučit a zajímají se o čínské reálie.”

Ing. Hana Glatzová
Zkušená manažerka v oblasti zahraničního obchodu

“Čínština s panem Mattušem přestává být složitým a obtížným jazykem. Pomocí různých zajímavých prvků a zejména asociací si rychle osvojíte nová slovíčka i znaky. Oceňuji také jeho přímý kontakt a bohaté zkušenosti s rodilými mluvčími.”

Mgr. Tomáš Kolařík
Lektor anglického a ruského jazyka

“S Liborem se na lekcích setkávám od září 2015. Během lekcí Libor vychází maximálně vstříc mým požadavkům na co možná nejvíce praktické využití jazyka. Díky výuce čínštiny se sice velmi pomalu, ale jistě, posouvám ke splnění mého snu o cestování po Číně a alespoň částečnému porozumění místním obyvatelům. Jsem velmi spokojena.”

Mgr. Veronika Hradilová
Lektorka anglického jazyka v Dynamic English

„Výuka s panem Mattušem probíhala v zábavné a efektivní formě, kdy člověk měl každou další lekci pocit, že se naučil něco nového a hlavně si byl schopen nově nabyté znalosti pamatoval. Jeho forma výuky se zaměřuje na kreativitu a práci s pamětí, kdy člověk může využít veškerý svůj potenciál. Tato metoda je u výuky jazyků (obzvlášť u jazyka jako čínština) důležitá a ha hlavně efektivní, hned jsou vidět výsledky.“

Mgr. Michaela Šebková
Team Lead v Y Soft Corporation

“Pan Mattuš mě čínštinu učí již přes rok. Jeho znalost čínského jazyka je velmi přesvědčivá, stejně jako schopnost předat tyto znalosti dál.

S panem Mattušem se dá vždy dobře domluvit na čase výuky a velmi si cením ochoty a příjemného vystupování, a to během výuky i mimo ni.

Pana Mattuše můžu doporučit těm, kteří chtějí zdokonalit své znalosti čínského jazyka, stejně jako já. Také doporučuji těm, kteří potřebují poradenství v oblasti mentality východní kultury.”

Ludvík Zelinka
Student

“Čínštinu Libor Mattuš vyučuje mého 8 letého syna, který je autista skoro rok. I když je synova pozornost často slabá, je lektorův přístup velmi osobní, trpělivý a umí se přizpůsobit těmto situacím. Pod jeho vedením dokáže syn za tak krátkou dobu velmi dobře reagovat jak na mluvené slovo, tak na psaný text.”

Ing. Petr Kupka

Individuální lekce pro dětského žáčka

“Lekce čínštiny mi rozšířily obzory nejen v mluvené řeči a písmu, ale díky odbornosti a znalostem lektora i ve zcela novém pohledu na tradice, zvyklosti a mentalitu asijské populace.

Hodiny jsou vedeny formou výuky s diskuzí a soutěžemi mezi účastníky kurzu. Velmi mi vyhovuje způsob využívání různých pomůcek k lepšímu zapamatování (př. písmo jako piktogram).

Celkově na kurzu oceňuji mladistvý přístup k výuce a vysokou míru komunikace mezi účastníky kurzu a lektorem, ochotu zodpovídat časté dotazy a opakování probrané látky.”

Ing. Nikola Pešová
Účastnice firemního kurzu

“Bylo a je mi potěšením mít na výuku čínštiny lektora Libora Mattuše. Forma a metodika vyučování mi vyhovuje jak po stránce psané, tak i mluvené. Lektor je vstřícný a plně otevřený všem názorům či požadavkům účastníků. Způsob výuky je zábavný a člověk z lekce vždy odchází obohacen. Lektor byl vždy ochotný nejen zpracovat výborně danou lekci, ale též nám přiblížit každodenní život v Číně. Člověk si tak lépe spojí jejich rodný jazyk se způsobem života a mentalitou. Jako člověk, který se hůře učí jazyky – doporučuji.”

Bc. Zuzana Štiková
Účastnice firemního kurzu čínštiny

„Byl jsem teď nezvykle hodně dní nachlazený a vitamíny, kapky proti kašli, přípravky na zvýšení imunity, ba ani lidové recepty nepomáhaly. Když už jsem nevěděl kudy kam, tak jsem si vzpomněl na Libora a jeho slova o léčivé síle chladu. Je to neuvěřitelné, ale to jediné, co na rýmu a kašel pomohlo, byla cca minutová aplikace studené sprchy (po předchozím bleskovém prohřátí sprchou horkou) 2 x denně. Jediné, co jsem pak nedovedl pochopit, bylo, proč jsem se chladu přestal nějakou dobu vystavovat: „Proč, když je chlad tak skvělý?“

Liborovy přednášky miluji! Byl jsem už třikrát, a nikdy to nebylo stejné (Libor sám říká, že by dokázal o cvičení s chladem a dechem mluvit hodiny a hodiny). A jednodenní kurz, který vedl se svým parťákem Vítkem? Libor pobýval v přítomnosti Wima Hofa, takže bylo super dostat informace přímo od zdroje, ze zákulisí. Co se mi líbilo snad vůbec nejvíce, že to byl transformační zážitek doprovázený obrovskou pokorou a vyřazením ega, což u kurzů osobního rozvoje bývá velmi vzácné.“ 

Mgr. Jiří Hamerský, psycholog a lektor

www.jirihamersky.cz

Některé z REFERENCÍ na mé služby najdete také na LinkedIn

Přejít k navigační liště