17.9.2018

O mně

Libor Mattuš (马龙 Mǎ Lóng)  

Kouč, mentor a autor

„Jsem průvodcem na cestě za nejlepší verzí sebe sama.“

 

Jsem certifikovaným neuro-jazykovým koučem, jedním z úplně prvních v České republice. Neurolanguage Coaching®, (neuro-jazykový koučing) je registrovaná ochranná známka a metoda Rachel M. Paling z Velké Británie, akreditovaná ICF (International Coach Federation) – celosvětově působící organizací starající se o výcvik koučů.

 

Jako kouč naslouchám svým klientům a pomáhám jim dobře kladenými otázkami lépe přemýšlet nad tím, co se zrovna učí.

Díky bohatým zkušenostem pomáhám firmám i jednotlivcům lépe proniknout do cílených způsobů vzdělávání v oblasti profesního know-how, cizích jazyků, práce s mozkem, pamětí a kreativitou, formou koučingu a mentoringu.

 

Osobně věřím, že vzdělávání/trénink je klíčovým prvkem profesního i osobního života. Jsem autorem systémů Mental Wiring, Jazyky vleže a Čínština vleže. Při výzkumu a praxi se opírám nejen o své bohaté zkušenosti, ale také o odborníky a studie z USA, Západní Evropy, Číny, Taiwanu, Japonska a Indonésie.

 

Vlastní vzdělávání

„Nespoléhejte se na to, že vás školy něco naučí. Učit se musíte především sami.“

 

Jsem absolventem Kulturních studií Číny na Masarykově univerzitě v Brně. Pět let mého času zde mě naučilo, jak věci dělat, ale i jak je nedělat.

 

Nyní se věnuji výzkum v rámci profesního doktorátu (D.B.A.) na Univerzitě aplikovaného managementu (UAM) v Brně. Tématem mého výzkumu je využití čínských znaků k tréninku mozku, paměti a kreativity. Trénink mozku může sloužit také jako možnost aktivního odpočinku pro pracovníky ve firemním řízení a pro podnikatele.

 

V rámci sebevzdělávání se zabývám obory jako je psychologie, neurologie či biochemie.

 

Tlumočení a jazyková praxe

 „Ze studenta čínštiny, který neumí říct slovo, k profesionálnímu tlumočníkovi za 3 roky.“

 

Spojení vzdělávání s praxí vidím jako esenciální. Metody studia cizích jazyků celkově i čínštiny samotné si neustále ověřuji v reálném prostředí. Kromě nespočetných neformálních setkávání čínskými přáteli a jazykovými profesionály se také jako tlumočník účastním mnoha formálních příležitostí (přednášky, obchodní jednání, jednání nadnárodních skupin).

 

Jedna z mých zahraničních tlumočnických zkušeností je měsíční stáž na Univerzitě tradiční čínské medicíny v Tianjinu (Tianjin University of Traditional Chinese Medicine 天津中医药大学), TJUTCM) v dubnu roku 2014. TJUTCM je největším akupunkturním střediskem na světě. Od ledna 2015 tlumočím také pro instituce státní správy ČR.

 

Zájmy a vášně

 

„Hranice posuneš jen tak, že dojdeš kousek za ně.“

 

Mezi mé největší zájmy a vášně patří jednoznačně bojový a silový trénink a Wim Hof metoda (kombinace otužování a dechových technik). Zajímá mě také, co nám tyto oblasti přináší do způsobu myšlení, práce a rozhodování v denním životě.

 

 

 

Hlavní je opravdu chtít.

Pak jde všechno.

《说你行,你就行,不行也行;

说你不行,你就不行,行也不行。》

Shuō nǐ xíng, nǐ jiù xíng, bùxíng yě xíng;

shuō nǐ bùxíng jiù bùxíng, xíng yě bù xíng.

Přejít k navigační liště