18.6.2019

Mental wiring

mental_wiring_libor_mattus

Individuální konzultace

Systém Mental Wiring využívá čínské znaky k tréninku mozku. Kurz probíhá formou koučingu – věřím totiž, že nejlepší řešení je takové, na které si s oporou lektora přijdete sami. Systém Mental Wiring je nejen o cvičení paměti, ale také rozvoji kreativity a slouží mimo jiné k aktivnímu mentálnímu odpočinku.
Výsledky a přínosy Mental Wiringu zkoumám vědecky v rámci profesního doktorátu (DBA) na Univerzitě aplikovaného managementu v Brně.

mental_wiring_libor_mattus

Další přínosy systému Mental Wiring:

  • Vybudování předpokladů pro úspěšné zvládání cizích jazyků

  • Stress management

  • Efektivní čelení informačnímu přehlcení

  • Teambuilding (při skupinových setkáváních)

  • Budování sebedůvěry

  • Lepší porozumění ostatním, rozvoj a umocnění mezilidské tolerance

  • Porozumění dětem

Ideální cvičení pro lepší mentální kondici a čelení mentálnímu slábnutí a stárnutí.

Přejít k navigační liště